«Νομικοί κίνδυνοι για το Μετρό Θεσσαλονίκης»

voria.gr, 16.02.2011
Καμπανάκι κινδύνου για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης κρούει ο ευρωβουλευτής και μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Θόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος καταγγέλλει ότι από την πρακτική του υπουργείου Υποδομών δημιουργούνται σοβαροί νομικοί κίνδυνοι για την εξέλιξη του έργου.

Όπως επισημαίνει, σε ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «το Υπουργείο Υποδομών (ΥΠΟΜΕΔΙ ) έδωσε στη δημοσιότητα σχέδιο νόμου με τίτλο “αναμόρφωση συστήματος ανάθεσης δημοσίων έργων” με το οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση στα Υπουργεία ΥΠΟΜΕΔΙ και Περιβάλλοντος να προβαίνουν με κοινή απόφασή τους, στη χωροθέτηση αμαξοστασίων του μετρό και σταθμών μετεπιβίβασης και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και των αναγκαίων εγκαταστάσεων και προσβάσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, κατ’ εξαίρεση από τις γενικές και ειδικές διατάξεις, που ρυθμίζουν τα σχετικά θέματα, (όπως διαβούλευση, αρχή της δημοσιότητας, έκδοση των απαραίτητων πράξεων κ.ά.).

«Με τον τρόπο αυτόν», όπως τονίζει ο κ. Σκυλακάκης, «δημιουργούνται σοβαροί νομικοί κίνδυνοι για τα έργα στα οποία θα εφαρμοστούν αυτές οι πρακτικές, όπως π.χ το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη απορρίψει πρόταση χωροθέτησης σταθμού μετεπιβίβασης και αμαξοστασίου του Μετρό Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Μίκρας του Δήμου Καλαμαριάς, επειδή δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες δημοσιότητας και δεν προέκυπτε αυτό από τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό της πόλης, ενώ και παρόμοιες εξουσιοδοτήσεις για έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για Πολεοδομικά θέματα έχουν κριθεί αντισυνταγματικές».

Ο Θ. Σκυλακάκης απευθυνόμενος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την οποία χρηματοδοτούνται ή πρόκειται να χρηματοδοτηθούν τα έργα αυτά, ερωτά εάν έχουν τεθεί οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών υπόψη των υπηρεσιών της, προκειμένου να κριθεί εάν πληρούν τον κανόνα του Κοινοτικού Δικαίου, το οποίο αποδίδει έμφαση στη δημόσια διαβούλευση, πριν από την έκδοση κανονιστικών πράξεων, που αφορούν θέματα όπως αυτά καθώς επίσης και εάν είναι επαρκείς οι κανονιστικές αποφάσεις που τυχόν θα εκδοθούν (με βάση τα παραπάνω) για να θεωρηθούν τα συγκεκριμένα έργα ώριμα για χρηματοδότηση.

Share/Bookmark
Leave a Comment