ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική: Εκδοση ομολογιακού 25 εκατ. ευρώ

Ναυτεμπορική, 04.10.2012

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 25 εκατ. ευρώ, προχωρά η ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, θυγατρική της ΑΕΓΕΚ.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΓΕΚ, κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την παροχή εταιρικής εγγύησης και τη σύσταση ενεχύρου επί 16.500.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, στο πλαίσιο έκδοσης του δανείου.

Το δάνειο πρόκειται να καλυφθεί από την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, ως ομολογιούχους δανειστές, και θα εκδοθεί με σκοπό τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η εν λόγω εγγύηση και εμπράγματη εξασφάλιση θα ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης του ομολογιακού δανείου και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως κάθε οφειλόμενου ποσού από το δάνειο.

Share/Bookmark
Leave a Comment