ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ… ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ!

Καρφίτσα, 27.02.2013

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ το αμαξοστάσιο έχει χωροθετηθεί στα όρια της Πυλαίας, σε γειτνίαση με το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, από τον οποίο έχει απαλλοτριωθεί, έκταση 47 στρεμμάτων περίπου. «Στο απαλλοτριωμένο τμήμα περιλαμβάνονται, η είσοδος των οχημάτων του Δήμου, η γεφυροπλάστιγγα με τον απαιτούμενο οικίσκο και ο υποσταθμός ΔΕΗ. Η αρχική απαλλοτρίωση συντελέστηκε τον Ιανουάριο του 2010, με την παρακατάθεση του προσδιορισθέντος τιμήματος για την αξία της γης και των επικειμένων», αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με την Αττικό Μετρό, μετά την παρακατάθεση της προσδιορισθείσας προσωρινής τιμής μονάδος ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήταν υποχρεωμένος να μας παραδώσει το χώρο μεταφέροντας με δαπάνες του, όλες τις αναγκαίες για τη λειτουργία του ΣΜΑ εγκαταστάσεις σε άλλο χώρο.

Ωστόσο η ανακοίνωση αναφέρει πως ο Δήμος Θεσσαλονίκης αδυνατούσε να παραδώσει το χώρο, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία εκτέλεσης των αναγκαίων για τη μεταφορά εργασιών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου στη συγκεκριμένη θέση.

«Γι’ αυτό η Αττικό Μετρό Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην προώθηση του έργου αποφάσισε να διευκολύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης εκτελώντας αυτές τις εργασίες της μεταφοράς των αναγκαίων για τη λειτουργία του ΣΜΑ εγκαταστάσεων, δεχόμενη το κόστος των ως άνω εργασιών να το λάβει από το ποσό των κηρυχθησομένων απαλλοτριώσεων σε εκτάσεις του Δήμου στη Ν. Ελβετία και σε συμπληρωματική έκταση στην Πυλαία», επισημαίνει η ανακοίνωση.

Βέβαια υπήρξε συνέχεια στο ζήτημα, με την εταιρεία να αποστέλει στις 9 Ιανουαρίου στο Δήμο Θεσσαλονίκης σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Προϋπολογισμού, προκειμένου να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου.

Πλην όμως μέχρι σήμερα δεν υπήρξε απάντηση του Δήμου με αποτέλεσμα να καθυστερεί το έργο και ο όλος προγραμματισμός του στην εν λόγω περιοχή του Αμαξοστασίου.

Όσον αφορά το ζήτημα των αρχαιολογικών ευρημάτων, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ αναφέρει ότι εάν η Αρχαιολογική Υπηρεσία είχε τηρήσει τη γραπτή δέσμευσή της για πέρας των αρχαιολογικών εργασιών σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) μηνών από την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου, και ιδίως για τον Σταθμό «Αγίας Σοφία», θα είχαμε ομαλή και άνευ διακοπών ροή των ανασκαφικών εργασιών.

«Κατόπιν των ως άνω, γίνεται εμφανές, ότι η Αττικό Μετρό Α.Ε. αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες και προβαίνει σε όλες τις δυνατές, στο πλαίσιο της σύμβασης και του νόμου, ενέργειες για την προώθηση της εκτέλεσης του έργου, έτσι ώστε στο συντομότερο χρονικό διάστημα να παραδώσει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο χρήσιμο έργο.

Αναμένουμε δε, την ίδια στάση και συμπεριφορά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», καταλήγει η ανακοίνωση.

Share/Bookmark
Leave a Comment