Απορρίπτει πρόταση ανύψωσης των ευρημάτων στο σταθμό Βενιζέλου η “Αττικό Μετρό Α.Ε.”

Salonicanews.com, 16.03.2013

Την κατέθεσε ο διδάκτορας του Μετσόβειου Κ. Ζάμπας – “Δεν αποφέρει τίποτα η πρόταση” απαντά η εταιρία

Στην πρόταση του πολιτικού μηχανικού Κώστα Ζάμπα, διδάκτορος του ΕΜΠ, ο οποίος πρότεινε, μέσω του «Αγγελιοφόρου της Κυριακής» την περασμένη εβδομάδα, να ανυψωθούν οι αρχαιότητες της Βενιζέλου κατά 2,5 μέτρα, ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες κατασκευής του σταθμού του υπόγειου σιδηρόδρομου, απαντά η Αττικό Μετρό ΑΕ.

Η εταιρία υποστηρίζει ότι η εν λόγω πρόταση (δες εδώ) δεν προσφέρει απολύτως τίποτε στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στο σταθμό του μετρό στη Βενιζέλου και τα οποία σχετίζονται με την ουσιαστική δυσκολία για την εξεύρεση νέων  λειτουργικών χώρων, εφόσον παραμείνουν διατηρήσιμες οι αρχαιότητες.

Αναλυτικότερα, η επιστολή της εταιρίας, η οποία, όπως αναφέρει, είναι διατεθειμένη να εξετάσει και να αξιολογήσει κάθε τεκμηριωμένη πρόταση, έχει ως εξής:

    Η μεγάλη δυσκολία εξευρέσεως εφικτών λύσεων για την παραμονή των αρχαιοτήτων στο επίπεδο (-1) του σταθμού δεν σχετίζεται με μέθοδο απομάκρυνσης και επανατοποθέτησης αυτών, αλλά με την ουσιαστική δυσκολία της εξεύρεσης νέων λειτουργικών χώρων του σταθμού, οι οποίοι θα χαθούν από το επίπεδο -1 λόγω χωροθέτησης των αρχαιοτήτων σε όλη την έκταση αυτού.

    »Αυτό δημιουργεί ανάγκη ανασχεδιασμού και επαναχωροθέτησης των λειτουργιών αυτών (Η/Μ χώροι, προσβάσεις κοινού, έκδοση εισιτηρίων) σε νέα μεγάλου εμβαδού φρέατα εκτός περιγράμματος των διαφραγματικών τοίχων και μάλιστα σε χώρους ορισμένοι εκ των οποίων θα πρέπει να απαλλοτριωθούν και να κατεδαφισθούν υπάρχοντα κτίρια. Oπως εξηγήθηκε και στην τεχνική παρουσίαση της Αττικό Μετρό ΑΕ στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, για τις λύσεις αυτές θα απαιτηθούν νέες μελέτες, νέες παρακάμψεις δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) και νέες αρχαιολογικές ανασκαφές, για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο, ενώ τίθενται παράλληλα σοβαρά ερωτήματα στατικής και κατασκευαστικής φύσεως (αντοχή πλάκας επιπέδου (-1) να φέρει τα πολύ αυξημένα φορτία αρχαιοτήτων, δεδομένου ότι οι στατικές αναμονές στους διαφραγματικούς τοίχους έχουν ήδη τοποθετηθεί και δεσμεύουν την πλάκα ως προς τη θέση, το πάχος και τον μέγιστο οπλισμό).

 

    Το δημοσίευμα του «Αγγελιοφόρου της Κυριακής» για την πρόταση του Κώστα Ζάμπα (10.03.2013)

    »Η ανωτέρω πρόταση του κ. Ζάμπα υποθέτει απόσπαση των αρχαιοτήτων και, ως τεχνική (με υποκείμενους σωλήνες), αποτελεί συνήθη πρακτική στις αποσπάσεις, κάτι που έχει γίνει και στα έργα του μετρό (π.χ. σταθμός Άλιμος, με αποδόμηση, μεταφορά και αποθήκευση των ευρημάτων το 2007 και επανατοποθέτηση το 2010). Η Αττικό Μετρό έχει ήδη υποβάλει στις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού τρεις (3) προτάσεις απόσπασης για τις εν λόγω αρχαιότητες του σταθμού Βενιζέλου.

    »Η τοποθέτηση των αρχαιοτήτων 2,5 μέτρα πάνω από επίπεδό τους, για όσο διάστημα γίνεται η ανασκαφή και η περαιτέρω κατασκευή της πλάκας -1 του σταθμού, είναι επίσης παντελώς ανέφικτη, διότι:

        Εμποδίζεται η αποκομιδή των προϊόντων της ανασκαφής αλλά και της περαιτέρω εκσκαφής (με χρήση μεγασάκων, με ευρήματα κ.λπ.) καθώς και η προσκόμιση των αναγκαίων υλικών, όπως οπλισμών, ξυλοτύπων, αντηρίδων, μηχανημάτων και πάσης φύσεως κατασκευαστικών υλικών και εξοπλισμού του σταθμού
        Τα 2,5 μέτρα διαθέσιμου ύψους για κατασκευαστικές εργασίες επιπέδου σταθμού Μετρό είναι ανεπαρκή για την κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων κατασκευής του σταθμού και των αναγκαίων κατασκευαστικών εργασιών.
        Η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την εργασία κάτω από ανηρτημένα φορτία, τα οποία μάλιστα θα πρέπει να μείνουν αναρτημένα για περίοδο πολλών μηνών ή και ετών.

    »Ετσι, παρότι δεν αμφισβητείται επί της αρχής η εφικτότητα της προτεινόμενης αναρτήσεως, είναι σαφές ότι δεν προσφέρει απολύτως τίποτε στην επίλυση των προβλημάτων του εν λόγω θέματος.

    »Η Αττικό Μετρό είναι διαθέσιμη να αξιολογήσει και να απαντήσει σε κάθε τεκμηριωμένη τεχνική πρόταση και σε όποιες διευκρινίσεις ζητηθούν».

Share/Bookmark
Leave a Comment