Αττικό μετρό: Ο δήμος ευθύνεται για τις καθυστερήσεις στη Ν. Ελβετία

Αγγελιοφόρος, 27.02.2013

Στο δήμο Θεσσαλονίκης «πετά» η Αττικό Μετρό Α.Ε. το μπαλάκι των ευθυνών για τη χαρακτηριστική καθυστέρηση της μετεγκατάστασης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του δήμου που θα επέτρεπε να στηθεί ένα ακόμη εργοτάξιο του μετρό κάνει λόγο η Αττικό Μετρό Α.Ε. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρία κάνει λόγο για ανακρίβειες που ελέχθησαν κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης και διευκρινίζε τα εξής: «Το αμαξοστάσιο του μετρό Θεσσαλονίκης έχει χωροθετηθεί στα όρια της Πυλαίας, σε γειτνίαση με το ΣΜΑ του δήμου Θεσσαλονίκης, από τον οποίο έχει απαλλοτριωθεί, έκταση περίπου 47 στρεμμάτων. Η αρχική απαλλοτρίωση συντελέστηκε τον Ιανουάριο του 2010, με την παρακατάθεση του προσδιορισθέντος τιμήματος για την αξία της γης και των επικειμένων. Μετά από αυτό, ο δήμος Θεσσαλονίκης ήταν υποχρεωμένος να μας παραδώσει το χώρο μεταφέροντας με δαπάνες του, όλες τις αναγκαίες για τη λειτουργία του ΣΜΑ εγκαταστάσεις σε άλλο χώρο. Ομως ο δήμος Θεσσαλονίκης αδυνατούσε να παραδώσει το χώρο, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία εκτέλεσης των αναγκαίων για τη μεταφορά εργασιών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου στη συγκεκριμένη θέση.

Γι’ αυτό η Αττικό Μετρό Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην προώθηση του έργου αποφάσισε να διευκολύνει το δήμο Θεσσαλονίκης εκτελώντας αυτές τις εργασίες της μεταφοράς των αναγκαίων για τη λειτουργία του ΣΜΑ εγκαταστάσεων, δεχόμενη το κόστος των ως άνω εργασιών να το λάβει από το ποσό των κηρυχθησομένων απαλλοτριώσεων σε εκτάσεις του δήμου στη Ν. Ελβετία και σε συμπληρωματική έκταση στην Πυλαία.

Προς τούτο και μετά από προφορικές συνεννοήσεις απέστειλε την 9η Ιανουαρίου 2013 στο δήμο Θεσσαλονίκης σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, των τεχνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισμού, προκειμένου να έχει τη σύμφωνη γνώμη του δήμου. Πλην όμως μέχρι σήμερα δεν υπήρξε απάντηση του δήμου με αποτέλεσμα να καθυστερεί το έργο και ο όλος προγραμματισμός του στην εν λόγω περιοχή του αμαξοστασίου.

Και η Αρχαιολογική Υπηρεσία

Σε ό,τι αφορά τα θέματα αρχαιολογίας, η Αττικό Μετρό σημείωνει ότι «εάν η αρχαιολογική υπηρεσία είχε τηρήσει τη γραπτή δέσμευσή της για πέρας των αρχαιολογικών εργασιών σε χρονικό διάστημα 20 μηνών από την υπογραφή του σχετικού μνημονίου, και ιδίως για τον σταθμό Αγίας Σοφίας, θα είχαμε ομαλή και άνευ διακοπών ροή των ανασκαφικών εργασιών.

 

Share/Bookmark
Leave a Comment