Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι…

TaXalia.blogspot.com, 18.02.2013

Στη σύσταση ομάδας εργασίας για το έργο του μετρό και τις αρχαιότητες του σταθμού Βενιζέλου προχωρά άμεσα το…
ΤΕΕ/ΤΚΜ

Στη σύσταση διεπιστημονικής ομάδας εργασίας, η οποία θα αναλάβει να διερευνήσει όλες τις πιθανές λύσεις για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου του μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά ταυτόχρονα για την προστασία και τη βέλτιστη ανάδειξη των βυζαντινών αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου, προχωρά άμεσα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ).
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στηρίζει το έργο του μετρό Θεσσαλονίκης και τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσής του εντός των προβλεπόμενων επικαιροποιημένων χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εκτιμά ότι περαιτέρω χρονικές καθυστερήσεις και υπερβάσεις προϋπολογισμού θα ήταν καταστροφικές –ιδίως στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Παράλληλα, όμως, θεωρεί ότι η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης είναι απαραίτητο να διαφυλαχθεί και ν’ αναδειχτεί με τον βέλτιστο τρόπο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, προχωρά στη σύσταση της ομάδας εργασίας, η οποία θα αναλάβει να μελετήσει ενδελεχώς όλες τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους του ζητήματος (ταυτόχρονη λειτουργία σταθμού-έκθεσης αρχαιοτήτων/μεταφορά ευρημάτων στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά ή αλλού, όπως προβλέπει ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου κτλ), ώστε να καταλήξει στη βέλτιστη πιθανή λύση για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης και την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου του μετρό.

όπου λαλούν πολλές συσκέψεις
αργεί να ξημερώσει

Share/Bookmark
Leave a Comment