Η ΑTTIKO METΡΟ Α.Ε. καταβάλλει τα δεδουλευμένα των εργαζομένων της Αναδόχου Κοινοπραξίας του Μετρό Θεσσαλονίκης

Αττικό Μετρό, 13.06.2012

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ως εκπρόσωπος του Δημοσίου, κατανοώντας τη δύσκολη θέση των εργαζομένων στην Iδιωτική Ανάδοχο Κοινοπραξία που κατασκευάζει το Μετρό Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της αδυναμίας της Αναδόχου Κοινοπραξίας να πληρώσει το προσωπικό της, προχωρά σήμερα στην καταβολή των δεδουλευμένων σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δηλώνει για μια ακόμη φορά ότι το Δημόσιο ουδεμία οφειλή έχει απέναντι στην Ανάδοχο Κοινοπραξία για εκτελεσμένες εργασίες.

Share/Bookmark
Leave a Comment