Θεσσαλονίκη: Πρόταση μέτρων για όσους πλήττονται από τα έργα για κατασκευή του μετρό

Express.gr, 05.04.2011
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ προτάσεις για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που έχουν πληγεί και πλήττονται από την κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης κατέθεσε η διοίκηση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης προς την Αττικό Μετρό Α.Ε.

Ειδικότερα ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Ιωάννης Μανδρινός, σε σύσκεψη των δυο φορέων, πρότεινε μέχρι να κατασκευασθεί το μετρό και να αποχωρήσουν τα εργοτάξια να ληφθούν τα εξής μέτρα:

– Nα διορθωθεί η υποδομή των εργοταξίων προκειμένου να υπάρχει ακώλυτη πρόσβαση των καταναλωτών στις γύρω επιχειρήσεις.

– Nα ενισχυθούν οικονομικά με τα εξής μέσα: την απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη και την οικονομική ενίσχυσή τους για να καλύψουν τις απώλειες από την μη ενεργοποίησή τους.
Επίσης, να αναλάβει η πολιτεία ή άλλος φορέας στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων την ευθύνη κάλυψης των εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις αυτές για τους εργαζομένους, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Ακόμη να ληφθούν οποιαδήποτε άλλα μέτρα για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις αυτές, καθ’Α όσον, όπως τόνισε ο κ. Μανδρινός, «μέχρι να τελειώσει η κατασκευή του μετρό, οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους».

Share/Bookmark
Leave a Comment