Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το μετρό από τη Δευτέρα στην οδό Εγνατία

Μακεδονία, 02.05.09

Οι ρυθμίσεις αφορούν στο τμήμα μεταξύ της οδού Αγίας Σοφίας και της πλατείας Σιντριβανίου. Οι εργασίες θα γίνουν σε τέσσερις φάσεις και κάθε φάση θα διαρκεί δέκα ημέρες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την ερχόμενη Δευτέρα στην οδό Εγνατία, μεταξύ της οδού Αγίας Σοφίας και της πλατείας Σιντριβανίου, στο πλαίσιο των έργων κατασκευής του μετρό Θεσσαλονίκης, για την εκτέλεση εργασιών γεωτρήσεων για την εγκατάσταση οργάνων γεωμηχανικής και δομητικής παρακολούθησης του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της “Μετρό Θεσσαλονίκης Α.Ε.”, οι εργασίες θα γίνουν σε τέσσερις φάσεις και κάθε φάση θα διαρκεί δέκα ημέρες.

Στην πρώτη φάση θα καταληφθεί η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς τα ανατολικά της οδού Εγνατία στο τμήμα μεταξύ του πεζοδρόμου Δημητρίου Γούναρη και της οδού Καμβουνίων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων προς την οδό Αγαπηνού θα γίνεται κανονικά. Επίσης, θα καταληφθεί η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς τα δυτικά της οδού Εγνατία στο τμήμα μεταξύ του πεζοδρόμου Κων. Μελενίκου και της οδού Δημ. Γούναρη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων προς την οδό Παναγίας Δεξιάς θα γίνεται κανονικά.

Κατά τη δεύτερη φάση θα καταληφθούν οι αριστερές λωρίδες και των δύο ρευμάτων πορείας της οδού Εγνατία στο τμήμα μεταξύ του πεζοδρόμου Δημ. Γούναρη και της οδού Καμβουνίων.

Στην τρίτη φάση θα καταληφθεί η μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς τα ανατολικά της οδού Εγνατία στο τμήμα μεταξύ του πεζοδρόμου Δημ. Γούναρη και της οδού Καμβουνίων. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας του ιδίου ρεύματος εκατέρωθεν του χώρου των εργασιών.

Κατά την τέταρτη και τελευταία φάση θα καταληφθεί η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς τα δυτικά της οδού Εγνατία στο τμήμα από το ύψος του ιερού ναού Παναγίας Δεξιάς και της οδού Ιασονίδου. Το ρεύμα στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες θα διαθέτει πάντα δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Share/Bookmark
Leave a Comment