Μετρό Θεσσαλονίκης: Στον «αέρα»

Ημερησία 26.01.2010

Μετρό Θεσσαλονίκης: Στον «αέρα»
Τεράστια προβλήματα στη διαδικασία υλοποίησης του έργου, με το χρονοδιάγραμμα να απειλείται με πλήρη εκτροχιασμό

Στον «αέρα» κινδυνεύει να τιναχτεί το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς οι εταιρείες που συμμετέχουν στην κατασκευαστική κοινοπραξία ζητούν διακοπή των εργασιών, εξαιτίας τεράστιων προβλημάτων στη διαδικασία υλοποίησης, που έχουν προκαλέσει τον πλήρη εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος περάτωσης.

Μάλιστα οι εταιρείες εκτιμούν ότι η διακοπή των εργασιών θα καταστεί αναγκαστική μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να απολυθεί το 80% του απασχολούμενου προσωπικού, ήτοι σχεδόν 700 άτομα.

Επιστολή
Οπως προκύπτει από σχετική επιστολή (την οποία δημοσίευσε χθες η βορειοελλαδική εφημερίδα Αγγελιοφόρος της Κυριακής) των εταιρειών της κοινοπραξίας προς την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μέχρι σήμερα το έργο εκτελείται αποσπασματικά, εξαιτίας προβλημάτων όπως:

α) έλλειψη απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και καθυστερήσεις παράδοσης χώρων,

β) μεγάλης έκτασης αρχαιολογικές έρευνες με απροσδιόριστο χρόνο ολοκλήρωσης,

γ) μη έγκαιρη έγκριση απαιτούμενων μελετών,

δ) αδυναμία απόρριψης προϊόντων εκσκαφής στον 6ο Προβλήτα Θεσσαλονίκης και

ε) μη σύνταξη των απαραίτητων απρόβλεπτων πινάκων εργασιών.

«Ενώ έχει παρέλθει πλέον του 50% του συμβατικού χρόνου, έχει εκτελεστεί περίπου μόνον το 12% του έργου. Ενώ είμαστε εγκατεστημένοι στο έργο 45 μήνες, παρουσιάζεται ήδη ολίσθηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος κατά 32 μήνες. Από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα προκύπτει ότι εξαιτίας της υποαπασχόλησης και της αλλαγής των συνθηκών εκτέλεσης του έργου έχουμε υποστεί μεγάλη οικονομική ζημία», υπογραμμίζει η κοινοπραξία, που αποτελείται από την ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική και τέσσερις ιταλικές επιχειρήσεις.

Καθυστερήσεις
Το σύνολο των καθυστερήσεων στο έργο έχει οδηγήσει την κοινοπραξία στο σημείο να μην μπορεί να εκτελέσει εργασίες, παρά μόνο τους διαφραγματικούς τοίχους σε δύο μόνο σταθμούς.

«Τούτο σημαίνει ότι αναγκαστικά οδεύουμε σε διακοπή εκτέλεσης εργασιών το αργότερο στο τέλος Φεβρουαρίου και την απόλυση του 80% του απασχολούμενου προσωπικού, δηλαδή περίπου 700 ατόμων. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει και εσωτερικά προβλήματα στην κοινοπραξία με τους Ιταλούς συνεταίρους να ζητούν -και δικαίως- τη διακοπή των εργασιών.

Όλα τα παραπάνω έχουν επισημανθεί έγκαιρα στην «Αττικό Μετρό», πλην όμως δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση λύσεων με συνέπεια να υπάρχουν ήδη 53 διαφωνίες, οι οποίες βρίσκονται σε φάση προδικασίας σύμφωνα με τον νόμο.

Ουδεμία από τις ανωτέρω διαφωνίες συζητήθηκε σε επίπεδο αίτησης θεραπείας και έτσι αποστερηθήκαμε του δικαιώματος να πετύχουμε τη δικαίωσή μας σε προηγούμενο στάδιο της προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια», επισημαίνεται στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο κ. Γιάννης Μαρούλης από την πλευρά της ΑΕΓΕΚ.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι στην ίδια επιστολή περιγράφονται εκτεταμένα προβλήματα και στην εκτέλεση εργασιών σε τρεις σταθμούς του Μετρό στην Αθήνα, όπου και εκεί είναι πιθανή η παύση εργασιών.

Share/Bookmark
Leave a Comment