Μπλόκο στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά

Μακεδονία, 13.10.09

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε παράνομη την τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή μετεπιβίβασης. Δεν θεωρεί σοβαρό το πρόβλημα ο υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Μαγκριώτης. “Δεν ανησυχούμε”, δηλώνει ο δήμαρχος Καλαμαριάς Χριστόδουλος Οικονομίδης.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας φρενάρει την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Με την υπ’ αριθμ. 240/2009 γνωμοδότησή του το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε παράνομο το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που εκδόθηκε για την επέκταση και συγκεκριμένα στο σκέλος που αφορά τη δημιουργία σταθμού μετεπιβίβασης, σε έκταση 30 στρεμμάτων στη Μίκρα.
Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος δεν είναι νόμιμο, καθώς επιχειρείται ο καθορισμός Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) στην περιοχή της Μίκρας και εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, συνισταμένη στον αποχαρακτηρισμό χώρου μνημείου πεσόντων και χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων και στο χαρακτηρισμό τους σε χώρο σταθμού μετεπιβίβασης.
Ακόμη γίνεται αποχαρακτηρισμός χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρου πρασίνου, χώρου βιολογικού καθαρισμού και χώρου στάθμευσης, οι οποίοι μετατρέπονται σε χώρο αμαξοστασίου.
Η ρύθμιση αυτή, όπως αναφέρει το ΣτΕ, προωθήθηκε “στο πλαίσιο επεκτάσεως του έργου του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά για τις ανάγκες μετεπιβίβασης των επιβατών από λεωφορειακές γραμμές και Ι.Χ. αυτοκίνητα στον καταληκτικό σταθμό της ανωτέρω επέκτασης (σταθμός Μίκρα), σε έκταση επιφάνειας περίπου 30 στρεμμάτων, πλησίον του ως άνω σταθμού μετρό”. Ακόμη επισημαίνει ότι “θα έπρεπε, πριν από την προτεινόμενη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Καλαμαριάς και τον καθορισμό Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης, να προηγηθεί αναθεώρηση του εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου αυτής, με τήρηση της σχετικής διαδικασίας και επανασχεδιασμό του χώρου”.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε παράνομο το σχέδιο προεδρικού διατάγματος, με την ακόλουθη αιτιολογία:
– Πριν από την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως της Καλαμαριάς έπρεπε να προηγηθεί αναθεώρηση του εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου της περιοχής.
– Πριν από την πραγματοποίηση των πολεοδομικών αλλαγών έπρεπε να υπάρξουν διαβουλεύσεις με τους υπευθύνους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και του Κέντρου Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, που έχουν σχέση με το πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο θα τροποποιηθεί. Και αυτό, για να εξασφαλιστεί το αναγκαίο για τη λειτουργία των δύο εκπαιδευτηρίων περιβάλλον, αλλά και για να μην υποβαθμιστεί το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.
Ειδικότερα, στην απόφαση του ΣτΕ (240/2009) επισημαίνονται τα εξής:
“Με το σχέδιο αυτό του προεδρικού διατάγματος. επιχειρείται ο καθορισμός Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) στην περιοχή Μίκρας, εγκρίνεται τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (συνισταμένη στον αποχαρακτηρισμό χώρου Μνημείου Πεσόντων και χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων και στον χαρακτηρισμό τους σε χώρο σταθμού μετεπιβίβασης), στον αποχαρακτηρισμό χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρου πρασίνου, χώρου βιολογικού καθαρισμού και χώρου στάθμευσης και στον χαρακτηρισμό τους σε χώρο αμαξοστασίου στον καθορισμό θέσης Μνημείου Πεσόντων και στον καθορισμό των σχετικών με όλες αυτές τις ρυθμίσεις όρων και περιορισμών δομήσεως. Η ρύθμιση αυτή προωθήθηκε στο πλαίσιο επεκτάσεως του έργου του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά για τις ανάγκες μετεπιβίβασης των επιβατών από λεωφορειακές γραμμές και Ι.Χ. αυτοκίνητα στον καταληκτικό σταθμό της επέκτασης (σταθμός Μίκρα), σε έκταση επιφάνειας 30 στρεμμάτων, πλησίον του σταθμού του μετρό.
”Δεν επιτρέπεται το διάταγμα αυτό να αποκλίνει από τυχόν σαφείς κατευθύνσεις και δεσμεύσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ). Αν η διοίκηση διαπιστώσει αιτιολογημένα ότι οι προβλέψεις του ΓΠΣ αφίστανται της δημιουργηθείσης πραγματικής καταστάσεως ή ότι πρέπει να τροποποιηθούν με τη θέσπιση της ειδικής ζώνης αναπτύξεως, δεν μπορεί να προβεί στη θέσπιση αντιθέτου περιεχομένου ρυθμίσεων, αλλά οφείλει προηγουμένως να προβεί σε αναθεώρηση του ΓΠΣ. Περαιτέρω, προκειμένου περί πολεοδομικών και κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακος, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι σταθμοί του μετρό και η απαραίτητη συμπληρωματική υποδομή για τη λειτουργία του, επιβάλλεται, ως προϋπόθεση βιωσίμου αστικού περιβάλλοντος, η προηγούμενη εξασφάλιση των αρίστων όρων διαβιώσεως και ποιότητος ζωής με ορθολογικά κριτήρια πολεοδομικού σχεδιασμού στις περιοχές επιρροής των σταθμών. Ο σχεδιασμός αυτός καθίσταται απαραίτητος ως αντιστάθμισμα για την επιβάρυνση της περιοχής επιρροής του σταθμού, τόσον από την κατασκευή και λειτουργία αυτού τούτου του σταθμού όσον και από την αναμενόμενη ένταση της ανάπτυξής της. Ειδικότερα, απαιτείται επανασχεδιασμός του αστικού χώρου, κατόπιν μελέτης, από την οποία θα προκύψουν οι πολεοδομικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για να διαφυλαχθεί η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας της περιοχής και να αντιμετωπισθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη ζωή της πόλης και των κατοίκων. Η μελέτη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πολεοδομικά θέματα που σχετίζονται με τις περιοχές όπου κατασκευάζονται οι σταθμοί του μετρό, κυρίως δε να αντιμετωπίζει τον καθορισμό κατάλληλων χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές διευθετήσεις, ρυθμίσεις και αναπλάσεις περιοχών.
”Προκειμένου περί κατασκευής σταθμών μετεπίβασης κοντά σε σταθμούς του μετρό, η ανάγκη ύπαρξης σε αυτούς χώρων στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και η δυνατότητα συνδυασμού αυτών με γραφεία και καταστήματα, πρέπει να προκύπτει από τη μελέτη εν σχέσει προς τις χρήσεις και ανάγκες της περιοχής. Το αυτό ισχύει και για τον προσδιορισμό του μεγέθους και της δυναμικότητας των χώρων στάθμευσης και των γραφείων και καταστημάτων”.

“Το πρόβλημα θα ξεπεραστεί”

Χωρίς έντονη ανησυχία αντιμετώπισε την απόφαση του ΣτΕ ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι δεν θεωρεί ιδιαίτερα σοβαρό το πρόβλημα που ανέκυψε, καθώς η απόφαση του ΣτΕ δεν απορρίπτει το έργο αλλά προτείνει διαβουλεύσεις με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Ο δήμαρχος Καλαμαριάς Χριστόδουλος Οικονομίδης δήλωσε στη “Μ” πως δεν έχει λόγο να ανησυχεί γι’ αυτήν την εξέλιξη, καθώς η δημοτική αρχή έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αλλαγής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, όπου θα προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες χρήσεις. “Το νέο γενικό πολεοδομικό σχέδιο θα συζητηθεί εντός των προσεχών ημερών στο δημοτικό συμβούλιο και θα συμμορφωθούμε με όσα ζητάει η απόφαση του ΣτΕ”, υπογράμμισε ο δήμαρχος Καλαμαριάς.

Share/Bookmark
Leave a Comment