Προβλήματα για το σταθμό του Μετρό στη Μίκρα Καλαμαριάς από το ΣτΕ

ΑΝΑ, 13.10.09

Συγγραφέας Τσιμπούκης Π. (ANA) – 19 ώρες πριν

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 240/2009 γνωμοδότησή του έκρινε μη νόμιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο «επιχειρείται ο καθορισμός Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) στην περιοχή Μίκρας του Δήμου Καλαμαριάς Νομού Θεσσαλονίκης και εγκρίνεται τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, συνισταμένη στον αποχαρακτηρισμό χώρου Μνημείου Πεσόντων και χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων και στο χαρακτηρισμό τους σε χώρο Σταθμού Μετεπιβίβασης στο Ο.Τ. 1, στον αποχαρακτηρισμό χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρου πρασίνου, χώρου βιολογικού καθαρισμού και χώρου στάθμευσης και στο χαρακτηρισμό τους σε χώρο Αμαξοστασίου στο Ο.Τ. 4, στον καθορισμό θέσης Μνημείου Πεσόντων στο Ο.Τ. 1 και στον καθορισμό των σχετικών με όλες τις ανωτέρω ρυθμίσεις όρων και περιορισμών δομήσεως». Η ρύθμιση αυτή, όπως αναφέρει το ΣτΕ, προωθήθηκε «στα πλαίσια επεκτάσεως του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά για τις ανάγκες μετεπιβίβασης των επιβατών από λεωφορειακές γραμμές και ΙΧ αυτοκίνητα στον καταληκτικό σταθμό της ανωτέρω επέκτασης (Σταθμός Μίκρα) σε έκταση επιφάνειας περίπου 30 στρεμμάτων, πλησίον του ως άνω σταθμού Μετρό». Το ΣτΕ αναφέρει ότι «θα έπρεπε, πριν από την προτεινόμενη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Καλαμαριάς και τον καθορισμό ΖΕΑ, να προηγηθεί αναθεώρηση του εγκεκριμένου ΓΠΣ αυτής, με τήρηση της σχετικής διαδικασίας και επανασχεδιασμό του χώρου». Ακόμη, αναφέρει το ΣτΕ «ενόψει δε του ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, σε επαφή με την έκταση, στην οποία αφορά η προτεινόμενη ρύθμιση, κείνται δύο επιστημονικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, δηλαδή η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και το Κέντρο Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, τα οποία ούτε μνημονεύονται στα στοιχεία ούτε αποτυπώνονται στα διαγράμματα, τα οποία συνοδεύουν το υπό επεξεργασία σχέδιο, επιβάλλεται να ληφθεί μέριμνα, ούτως ώστε να υπάρξει στάδιο διαβουλεύσεως με τους εν λόγω φορείς και να ζητηθεί η γνώμη αυτών στα πλαίσια της διαδικασίας τροποποιήσεως του ως άνω ΓΠΣ, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο αναγκαίος για την ιδιαίτερης σημασίας λειτουργία τους περιβάλλων χώρος και να μην υποβαθμιστεί το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής». Κατόπιν αυτών, το ΣτΕ έκρινε ότι «η επιχειρούμενη με το υπό επεξεργασία σχέδιο ρύθμιση, η οποία προβλέπει τον καθορισμό ΖΕΑ και την τροποποίηση του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου με τη μετατροπή χρήσεων οι οποίες προβλέπονταν από το εγκεκριμένο ΓΠΣ του Δήμου Καλαμαριάς, χωρίς να έχει προηγηθεί αντίστοιχη τροποποίηση του εν λόγω ΓΠΣ, δεν είναι νόμιμη».

Share/Bookmark
Leave a Comment