ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Α.Π.Θ., 18.04.2013

Από την εκδήλωση της 17.04.2013

Των: Καθ. Κώστα Κωτσάκη, Καθ. Άρη Μέντζου, Αν. Καθ. Ναταλίας Πούλου

Share/Bookmark
Leave a Comment