Πρόοδος Μετρό Θεσσαλονίκης: Σεπτέμβριος 2009

Αττικό Μετρό, 30.09.09

  • Ο πρώτος Μετροπόντικας (ΤΒΜ1) έχει κατασκευάσει 2300μ. σήραγγας, ενώ ο δεύτερος (ΤΒΜ2) έχει κατασκευάσει 1350μ. παράλληλης σήραγγας .
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή διαφραγματικών τοίχων στους σταθμούς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και ΕΥΚΛΕΙΔΗ, ενώ ξεκίνησαν οι αντίστοιχες εργασίες στον σταθμό ΦΛΕΜΙΝΓΚ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της μεταλλικής γέφυρας στους σταθμούς ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.
  • Σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ στο ανατολικό τμήμα του έργου. Σύντομα θα μειωθεί ο επιφανειακός εργοταξιακός χώρος και οι κατασκευαστικές εργασίες θα εκτελούνται πλέον υπογείως.
Share/Bookmark
Leave a Comment