Στα 3,5 δισ. η επένδυση για το μετρό Θεσσαλονίκης

Ημερησία, 07.12.2010
Στο ποσό των 3 – 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ υπολογίζεται ότι θα φθάσει το συνολικό ύψος της επένδυσης, που θα απαιτηθεί στο μετρό Θεσσαλονίκης, για την ανάπτυξη της βασικής γραμμής, αλλά και των επεκτάσεών του ανατολικά και δυτικά μέχρι το 2015.

Πόροι
Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο Γ. Μαγκριώτης με την επισήμανση ότι το 50% των αναγκαίων πόρων έχει διασφαλιστεί ήδη και πως για τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν πόροι από την ΕΤΕπ, την αναμόρφωση του ΕΣΠΑ, στις αρχές του επόμενου έτους, αλλά και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Jessica.

Ειδικά για την επιλογή των χαμηλότοκων δανειοδοτήσεων αποκάλυψε πως σχεδιάζεται η λήψη πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 1 δισ. ευρώ.

Share/Bookmark
Leave a Comment