Συνέντευξη Τύπου για τον προγραμματισμό των έργων στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

05.07.2010
3.6     Η κατασκευή της βασικής γραμμής του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης και η υλοποίηση της επέκτασής της αφενός προς Καλαμαριά και αεροδρόμιο και αφετέρου προς τις Δυτικές συνοικίες.

3.6.1 Βασική Γραμμή

Χαρακτήρισα το έργο του Μετρό της Θεσσαλονίκης ως έργο αιχμάλωτο των προβλημάτων που μας κληρονόμησε η Ν.Δ.. Ακούστε γιατί!!
–    Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής (7.4.2006), δηλαδή με αναλωμένο το 64% του συμβατικού χρόνου, έχει κατασκευαστεί μόνον το 14,5 % του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
–    Μέχρι τώρα οι καθυστερήσεις είναι πάνω από 2,5 χρόνια
–    Ο ανάδοχος κατασκευής έχει πιστοποιήσεις λογαριασμών 120 εκατ. € και διεκδικεί 150 εκατ.€.
–    Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 30% της συνολικής εκτιμώμενης αρχαιολογικής έρευνας, ενώ το ποσό που ήδη δαπανήθηκε υπερβαίνει το αρχικά προβλεπόμενο κατά 60%.
–    Το κόστος των αρχαιολογικών ανασκαφών ξεπέρασε τα 1.000 € ανά μ3 εκσκαφής. Το νούμερο είναι τεράστιο, δεν συμφωνείτε;
–    Τα ΤΒΜ βρίσκονται σταματημένα στη διασταύρωση Σιντριβανίου το πρώτο από το Νοέμβριο 2009 και το δεύτερο από τον Ιανουάριο 2010.

Κάναμε και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να αναστρέψουμε την εικόνα σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης του έργου διοικητικό, οργανωτικό, διαχειριστικό, τεχνικό, οικονομικό, αλλά με κατηγορηματικό τρόπο λέγω τούτο:
«Αν οι προσπάθειες για ανάταξη αυτού του παγιδευμένου έργου δεν αποδώσουν θα πάρουμε επώδυνες και ρεαλιστικές αποφάσεις για όλους μας».

Η διαπραγμάτευση με τον ανάδοχο κατασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά η ώρα της ολοκλήρωσης έχει φτάσει στο τέλος. Οφείλουμε να πάρουμε γενναίες αποφάσεις για το μέλλον του έργου, για την ίδια την πόλη.

Η επανεκκίνηση των ΤΒΜ είναι τεχνικά είναι εφικτή και μπορεί να γίνει σε μια εβδομάδα.

3.6.2 Επέκταση Καλαμαριάς (Πατρικίου – Μίκρα)

Έχουν ολοκληρωθεί:
•    η τοπογραφική έρευνα,
•    οι γεωλογικές έρευνες,
•    η γεωμετρική χάραξη της γραμμής,
•    η επιλογή των θέσεων των 5 σταθμών

Βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η εκπόνηση προωθημένης προμελέτης των σταθμών, των σηράγγων και των φρεάτων, που καλύπτει συγκοινωνιακά, στατικά, αρχιτεκτονικά, ηλεκτρομηχανολογικά, σιδηροδρομικά και λειτουργικά θέματα.
Με απόφαση της νέας διοίκησης της ΑΜ, η μελέτη εκπονείται από την εταιρία με βοήθεια από ειδικούς συμβούλους σε ειδικά θέματα. Οι μελέτες θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2010.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία προεπιλογής Αναδόχου για τα έργα Πολιτικού Μηχανικού και τα βασικά ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.

Στο πέρας της γραμμής στην περιοχή της Μίκρας μπορεί να χωροθετηθεί το αμαξοστάσιο, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα της εξυπηρέτησης της βασικής γραμμής, αλλά και των άλλων επεκτάσεων.

3.6.3 Επέκταση Σταυρούπολης (Δημοκρατίας – Ευκαρπία – Νοσ. Παπαγεωργίου)

Έχουν ολοκληρωθεί:
•    η τοπογραφική έρευνα έως τον σταθμό Ευκαρπίας,
•    οι γεωλογικές έρευνες στο τμήμα αυτό,
•    η γεωμετρική χάραξη της γραμμής,
•    η επιλογή των θέσεων των 5 σταθμών
Στο τμήμα Ευκαρπία – Νοσοκομείο Παπαγεωργίου οι μελέτες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.

3.6.4. Επέκταση Ευόσμου (Ν.Σ.Σ. – Εύοσμος)

Έχει γίνει μόνο η προκαταρτική επιλογή της χάραξης μέσα από αρκετές εναλλακτικές χαράξεις και έχουν επιλεγεί προκαταρκτικά οι θέσεις 4 νέων σταθμών.

3.6.5. Επέκταση Αεροδρομίου (Μίκρα – Αεροδρόμιο)
Έχει γίνει η προκαταρτική επιλογή της χάραξης. Για την επέκταση αυτή, εξετάζεται η δυνατότητα κατασκευής της επέκτασης με υπέργειο μέσο σταθερής τροχιάς, τύπου Monorail.

Share/Bookmark
Leave a Comment