Σκυροδέτηση πλάκας θεμελίωσης Κτιρίου 9 (Αμαξοστάσιο)

Αττικό Μετρό, 26.01.2015

Αποτελεί τμήμα της θεμελίωσης του Κτιρίου ΙΙ και διαχωρίζεται με αρμούς από τα υπόλοιπα τμήματα του Κτιρίου.

Share/Bookmark
Leave a Comment