Τοποθέτηση οπλισμού και σκυροδέτηση Επιπέδου -3 (Σταθμός Συντριβάνι)

Αττικό Μετρό, 26.01.2015

Πρόκειται για την 4η πλάκα που κατασκευάζεται με την μέθοδο Top-Down. Η πλάκα αυτή λειτουργεί ως μόνιμη κατασκεύη αντιστήριξης των διαφραγματικών τοίχων. Θα ακολουθήσει η κατασκευή την πλάκας θεμελίωσης, με την οποία θα ολοκληρωθεί η κατασκεύη των έργων Πολιτικού Μηχανικού.

Share/Bookmark
Leave a Comment